Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Seminaria w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP"

Seminaria są adresowane do przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Istnieje możliwość udziału w seminarium dwóch osób z jednego przedsiębiorstwa.


Rejestracja

W seminarium mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy nie wdrożyli zarządzania przez kompetencje. Prosimy zatem o złożenie oświadczenia.